Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Η ιστοσελίδα που επισκέπτεσθε ανήκει στην WorldBridge – Ίδρυμα Πληρωμών α.ε. με διακριτικό τίτλο PayLink (έδρα: Ζαλοκώστα 42 Χαλάνδρι Τ.Κ. 15233, Ελλάδα), με αρ. Γ.Ε.ΜΗ  001056101000 τηλέφωνο επικοινωνίας 2109005000 info@paylink.gr (εφεξής «Εταιρεία»).

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιγράφει τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα που επισκέπτεσθε και τη χρήση αυτών των δεδομένων από την Εταιρεία.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων σας διέπεται από τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπως αυτή ισχύει κάθε φορά, τις αποφάσεις της αρμόδιας Αρχής και την παρούσα πολιτική.

Για την πολιτική προσωπικών δεδομένων που ισχύει επιπλέον όταν επιλέγετε να πραγματοποιήσετε έμβασμα western union πατήστε εδώ

Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγουμε από Εσάς

Συλλέγουμε από εσάς πληροφορίες που εσείς επιλέγετε να μας δώστε όπως στοιχεία επικοινωνίας σας ταυτοποίησής σας για να λαμβάνετε newsletters, εμπορικές ενημερώσεις ή για να υποβάλετε αίτημα ή παράπονο.

Προσωπικά Δεδομένα που Συλλέγονται Αυτόματα

Εκτός από τα παραπάνω συλλέγονται δεδομένα αυθεντικοποίησης (σύνδεσή σας με όνομα χρήστη και κωδικό), δεδομένα θέσης και συσκευών (όπως η IP διεύθυνση) με βάση τα cookies που εγκαθίστανται στις συσκευές σας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται παρακάτω.

Σκοπός Συλλογής Δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας όταν κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας (στο πλαίσιο σύμβασης):

 • Για την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με συναλλαγές σας,
 • Για την εξέταση και διαχείριση παραπόνου που μας έχετε υποβάλει,

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων μας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν υπερβαίνουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των επισκεπτών των διαδικτυακών μας τόπων, όπως:

 • Για την ορθή και αποτελεσματικότερη λειτουργία και διαχείριση των διαδικτυακών μας τόπων,
 • Για να διερευνήσουμε και να επιλύσουμε τεχνικά θέματα στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας (π.χ. σφάλματα κώδικα),
 • Για λόγους ασφαλείας ή για να διερευνήσουμε τυχόν απάτη ή άλλες παραβιάσεις των όρων χρήσης του διαδικτυακού μας τόπου ή της παρούσας πολιτικής,
 • Για να διεξάγουμε μελέτες και έρευνες προκειμένου να αξιολογούμε και να βελτιώνουμε τα προϊόντα και υπηρεσίες μας ή να αναπτύσσουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας:

 • Για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε και αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο του διαδικτυακού μας τόπου μέσω της χρήσης cookies,
 • Για τη βελτίωση των παρεχόμενων μέσω του διαδικτυακού μας τόπου, υπηρεσιών μας, ώστε να ανταποκρίνονται στις προσωπικές ανάγκες και επιλογές σας,
 • Για να βελτιώνουμε και να μετράμε την αποτελεσματικότητα και την απήχηση των διαφημίσεών μας, που εμφανίζονται σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων,
 • Για την εμφάνιση διαφημίσεων σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας,
 • Για την αποστολή newsletter.

Γνωστοποίηση των Πληροφοριών

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα σας, εκτός από τους υπαλλήλους της Εταιρείας μας, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων, τη διαχείριση παραπόνων, ερωτημάτων που μας υποβάλλετε μέσω των διαδικτυακών μας τόπων και εφ’ όσον συντρέχουν  οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις, σε τρίτα μέρη (φυσικά και νομικά πρόσωπα, στα οποία η Εταιρεία αναθέτει κατά καιρούς την εκτέλεση εργασιών για λογαριασμό της), υπό τον όρο της τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου, εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, όπως:

 • εταιρίες διαφήμισης και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών,
 • εταιρίες διαχείρισης βάσεων δεδομένων και ιστοσελίδων,
 • εταιρίες παροχής λύσεων τεχνολογίας πληρωμών και υπηρεσιών, παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ανάπτυξης, συντήρησης, παραμετροποίησης εφαρμογών πληροφορικής, υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπηρεσιών φιλοξενίας στο διαδίκτυο, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud services),
 • πιστωτικά ιδρύματα και εταιρίες συστημάτων πληρωμών με τους οποίούς συνεργαζόμαστε για υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών.

Η διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους γίνεται μόνο για τους σκοπούς που εδώ έχουν περιγραφεί και υπό τους όρους του νόμου για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε εκ του νόμου υποχρέωση να κοινοποιήσουμε πληροφορίες που σας αφορούν, σε αρμόδιες εποπτικές, ελεγκτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές.

Cookies

H Εταιρεία συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας ή σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο Διαδίκτυο κάθε φορά που επισκέπτεσθε έναν διαδικτυακό τόπο, χωρίς όμως να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τη συσκευή σας. Τα cookies χρησιμοποιούνται για διάφορους λόγους, ιδίως για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη στις προσφερόμενες στο διαδικτυακό τόπο υπηρεσίες, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Επίσης, στο πλαίσιο τυχόν ανάρτησης διαφημίσεων στο διαδικτυακό τόπο, τρίτα μέρη διαφημιζόμενοι ή διαφημιστικοί διακομιστές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να τοποθετήσουν ή να αναγνωρίσουν μοναδικά cookies στο φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε. Για τα cookies που είναι απαραίτητο να εγκατασταθούν για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του ιστοτόπου δεν ζητείται η συγκατάθεσή σας. Ενώ για τα cookies που χρησιμοποιούνται για την συγκέντρωση πληροφοριών για την προώθηση υπηρεσιών θα εμφανίζεται αναδυόμενο banner το οποίο θα ζητά τη συγκατάθεσή σας.

Μπορείτε να επιλέξετε ανά πάσα στιγμή την εξαίρεσή σας από την ανωτέρω χρήση των cookies ανατρέχοντας στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή δικτύου σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμά σας για πλοήγηση στο διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιον τρόπο ώστε είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των cookies είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Επισημαίνεται ότι η μη αποδοχή της χρήσης cookies ενδέχεται να σας εμποδίσει στην παροχή ορισμένων υπηρεσιών και πληροφοριών.

Ασφάλεια

Η Εταιρεία δεσμεύεται όσον αφορά στην διασφάλιση της ακεραιότητας και της ασφάλειας των δεδομένων που συλλέγει σχετικά με τους χρήστες του ιστοτόπου αυτού, ιδίως όταν πραγματοποιούνται εργασίες διασύνδεσης.

Για τον σκοπό αυτό η Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες καταχωρίζουν στην ιστοσελίδα ή παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικά). Αυτές οι διαδικασίες προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν επίσης στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.

Τα Δικαιώματά σας αναφορικά νε τα Δεδομένα σας

Κάτω από ορισμένες συνθήκες και βάσει νόμου, έχετε το δικαίωμα:

 • Να πληροφορείστε ποια είναι τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει από εσάς και τους λόγους για τους οποίους τα συλλέγουμε και τα διατηρούμε ή/και χρησιμοποιούμε.
 • Να ζητάτε πρόσβαση δηλαδή ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας που διατηρούμε και να ελέγχετε αν τα επεξεργαζόμαστε νόμιμα.
 • Να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε, ώστε να διορθώνετε ελλείψεις ή να επικαιροποιείτε αυτά.
 • Να ζητάτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητάτε να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε προσωπικά δεδομένα όπου δεν υπάρχει κανένας λόγος για να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να ζητάτε από εμάς να διαγράψουμε ή να καταργήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπου έχετε ασκήσει το δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία τους (βλ. παρακάτω).
 • Να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν επικαλούμαστε έννομο συμφέρον (ή συμφέρον τρίτου), αλλά εσείς κρίνετε ότι νομιμοποιείστε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους για τον λόγο αυτόν. Επίσης, έχετε το δικαίωμα αντίρρησης όταν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
 • Να αντιτάσσεστε στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, όπως η δημιουργία προφίλ, που δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων χρησιμοποιώντας τα προσωπικά σας δεδομένα ή το προφίλ σας.
 • Να ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σας επιτρέπει να μας ζητάτε να διακόψουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για παράδειγμα, εάν θέλετε να διαπιστώσουμε την ακρίβειά τους ή τον λόγο επεξεργασίας τους.
 • Να ζητάτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή άλλο μέρος (κοινώς γνωστή ως δικαίωμα «φορητότητας δεδομένων») σε ηλεκτρονική και δομημένη μορφή. Αυτό σας επιτρέπει να λαμβάνετε τα δεδομένα σας από εμάς σε ηλεκτρονικά χρησιμοποιήσιμη μορφή και να μπορείτε να διαβιβάζετε τα δεδομένα σας σε άλλο μέρος σε ηλεκτρονικά χρησιμοποιήσιμη μορφή.
 • Ανάκληση συγκατάθεσης. Στις περιπτώσεις όπου έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας για συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη επεξεργασία. Αφού λάβουμε την ειδοποίηση ότι έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας, θα πάψουμε να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους είχατε αρχικά συμφωνήσει, εκτός εάν έχουμε άλλη νομική βάση για να το πράξουμε νόμιμα.

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, θα πρέπει να υποβάλετε ένα έγγραφο αίτημα στην Εταιρεία και να καταγράψετε τι ακριβώς ζητάτε.

Δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε κάποιο τέλος για να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματα). Εντούτοις, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος, σε περίπτωση που το αίτημά σας για πρόσβαση είναι σαφώς αβάσιμο ή υπερβολικό. Εναλλακτικά, σε τέτοιες περιπτώσεις ενδέχεται να αρνηθούμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Ίσως χρειαστεί να σας ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για να μπορέσουμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας και να διασφαλίσουμε το δικαίωμά σας για πρόσβαση στα δεδομένα σας (ή για άσκηση οποιουδήποτε από τα υπόλοιπα δικαιώματά σας). Αυτό είναι ακόμη ένα σημαντικό μέτρο ασφαλείας, ώστε τα προσωπικά δεδομένα να μην αποκαλύπτονται σε κανένα άτομο που δεν έχει το δικαίωμα να τα λάβει.

Επίλυση Διαφορών

Σε περίπτωση που έχετε παράπονα ή διαφωνείτε με τον τρόπο που σας εξυπηρετήσαμε σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα σας μπορείτε να απευθυνθείτε είτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (privacy@worldbridge.gr) είτε και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) προκειμένου να εκθέσετε εκεί το θέμα σας.

Τροποποίησή της Πολιτικής

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει, να ενημερώνει, να βελτιώνει την ιστοσελίδα της και να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει την παρούσα πολιτική. Σε κάθε ανανέωσή της θα ενημερώνεστε είτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, άλλως μπορείτε σε κάθε περίπτωση να συμβουλεύεστε τον παρόντα σύνδεσμο.

 
 
wu-progress-icon