Πόσο σημαντική είναι η μητρική μας γλώσσα;

Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά, πως καθώς κινούμαστε σε μια κοινωνία όπου η αλληλεπίδραση είναι κυρίως στα Αγγλικά, απομακρυνόμαστε ολοένα και περισσότερο από τη μητρική μας γλώσσα.

Όμως τι εννοούμε με τον όρο μητρική γλώσσα;

Η πρώτη γλώσσα που μαθαίνει ένα μωρό από τη γέννηση ονομάζεται μητρική γλώσσα και επομένως παίζει καθοριστικό ρόλο στη ζωή μας για διάφορους λόγους.

Καθώς πλησιάζει η Διεθνής Ημέρα Μητρικής Γλώσσας (21/2), ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά για να καταλάβουμε τους λόγους που είναι σημαντικό για όλους μας να τη γνωρίζουμε καλά:

  1. Πετυχαίνουμε πνευματική ανάπτυξη

Μελέτες έχουν δείξει ότι η γνωστική ανάπτυξη και η διανοητική ανάπτυξη είναι συγκριτικά ταχύτερη σε παιδιά που μιλούν άπταιστα ή πάρα πολύ καλά τη μητρική τους γλώσσα. Η εκπαιδευτική επιτυχία ενός μαθητή που διδάσκεται στην πρώτη γλώσσα είναι υψηλότερη από κάποιον που διδάσκεται σε άλλη γλώσσα εκτός της μητρικής του.

  1. Έχουμε καλύτερη σύνδεση με τον πολιτισμό και τις παραδόσεις μας

Οι γλώσσες είναι τα κύρια μέσα διατήρησης του πολιτισμού μας. Συχνά, η άμεση μετάφραση μιας γλώσσας σε άλλη δεν μπορεί να μεταδώσει το ίδιο νόημα με τη γλώσσα πηγής. Επομένως, ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσετε καλά έναν πολιτισμό είναι να κατανοήσετε τη γλώσσα. Η μητρική γλώσσα μας βοηθά να παραμένουμε συνδεδεμένοι με τις παραδόσεις μας, τις πολιτιστικές μας αξίες και τις ρίζες μας.

  1. Μαθαίνουμε καλύτερα μια δεύτερη γλώσσα

Όταν ένα άτομο γνωρίζει καλά τη μητρική του γλώσσα, είναι ευκολότερο για να μάθει μια νέα γλώσσα. Εάν ένα παιδί διαβάζει στην πρώτη του γλώσσα από μικρή ηλικία, θα έχει πιο ουσιαστικές δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής σε άλλες γλώσσες επίσης.

  1. Αποκτούμε εμπορικά πλεονεκτήματα

Στο σύγχρονο κόσμο, οι επιχειρήσεις τείνουν να προσαρμόζονται τοπικά, έτσι η σημασία των μητρικών γλωσσών έχει αυξηθεί εκθετικά. Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε τη γλώσσα των πελατών σας, για να επικοινωνείτε πιο αποτελεσματικά στην καθομιλουμένη μαζί τους, αντιλαμβανόμενοι διάφορες εκφράσεις και ιδιωματισμούς, εάν θέλετε να έχετε επιτυχία στον επιχειρηματικό κόσμο.

Δείτε το δίκτυο της PayLink Western Union και επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσετε και εσείς το δικό σας σημείο εξυπηρέτησης.

  1. Αισθανόμαστε μεγαλύτερη υπερηφάνεια

Το να γνωρίζετε καλά τη μητρική σας γλώσσα είναι ζήτημα αυτοεκτίμησης. Ενισχύει την εμπιστοσύνη που νιώθει κάποιος στον εαυτό του και ενώ ταυτόχρονα συνδέεται με την πολιτιστική του ταυτότητα.

Συνοψίζοντας,

η μητρική γλώσσα έχει τεράστια θετική επίδραση στην προσωπικότητα ενός ατόμου. Ωστόσο, με τη συνηθέστερη γλώσσα εκπαίδευσης να είναι τα Αγγλικά, οι περισσότεροι γονείς ενθαρρύνονται να μιλούν στα παιδιά τους και σε δεύτερη γλώσσα. Αυτό οδηγεί σε σύγχυση στο μυαλό των παιδιών και, ως εκ τούτου, δημιουργεί δυσκολίες στην εξάσκηση τόσο της πρώτης όσο και της δεύτερης γλώσσας.

Η μητρική γλώσσα είναι η γλώσσα που ακούει ένα παιδί μετά τη γέννηση και βοηθά να δώσει ένα συγκεκριμένο σχήμα στα συναισθήματα και τις σκέψεις μας.

Η εκμάθηση στη μητρική γλώσσα είναι επίσης ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση άλλων δεξιοτήτων όπως της κριτικής σκέψης, εκμάθησης δεύτερης γλώσσας και δεξιοτήτων ορθογραφίας.

Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι η μητρική γλώσσα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα χρήσιμο εργαλείο μάθησης.

importnace of mother language

Σου φάνηκε ενδιαφέρον;
Μπορείς να το μοιραστείς

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin